ESSENTIAL OILS                                      VEGETABLE OIL/CARRIER OIL

  

  Aniseed                                                                 Sweet Almond

     25ml - $5.20                                                          100ml - $6.50
    50ml - $9.50                                                                              200ml - $10.95
  100ml - $16.95                                                         500ml - $23.50
  200ml - $31.00
  500ml - $75.00

   Basil                                                                       Apricot Kernel

    10ml - $13.00                                                          100ml - $7.50
    25ml - $24.00                                                          200ml - $12.00
    50ml - $42.00                                                          500ml - $24.00

  Bergamot                                                                Avocado

    10ml - $13.00                                                            50ml - $5.00
    25ml - $24.00                                                          100ml - $7.90
    50ml - $49.00                                                          200ml - $14.90
  100ml - $89.00                                                          500ml - $30.50

  Cajeput                                                                    Borage

    25ml - $13.00                                                            50ml - $12.50
    50ml - $21.00                                                          100ml - $20.00
  100ml - $39.00                                                          500ml - $64.00

  Cedarwood                                                               Camellia

    25ml - $12.95                                                            50ml - $12.50
    50ml - $22.50                                                          100ml - $20.00
  100ml - $41.00                                                          500ml - $64.00

  Chamomile (3% in Jojoba)                                        Castor Oil

    10ml - $12.00                                                          100ml - $7.50
    25ml - $22.00                                                          500ml - $20.00

  Cinnamon                                                                   Coconut

    10ml - $14.00                                                          100ml - $7.50
    25ml - $25.00                                                          200ml - $13.50      
    50ml - $45.00                                                          500ml - $20.00

  Citronella                                                                   Evening Primrose

    25ml - $6.95                                                              50ml - $12.50
    50ml - $11.50                                                          100ml - $21.00
    100ml - $21.90                                                        200ml - $39.00
    200ml - $38.50                                                        500ml - $68.00

  Clove                                                                          Grapeseed

    25ml - $11.50                                                          100ml - $9.00
    50ml - $20.50                                                          200ml - $14.00
  100ml - $36.00                                                          500ml - $24.00

  Cypress                                                                     Hazelnut

    10ml - $16.50                                                          100ml - $9.00
    25ml - $30.80                                                          200ml - $14.00
    50ml - $56.40                                                          500ml - $24.00
  100ml - $99.00

  Dill                                                                              Hempseed

    10ml - $17.75                                                          100ml - $14.00

  Eucalyptus                                                                 Jojoba

    25ml - $4.85                                                              50ml - $7.50
    50ml - $9.00                                                            100ml - $12.50
  100ml - $16.00                                                          200ml - $23.00
  200ml - $28.00                                                          500ml - $40.00
  500ml - $58.00                                                        1000ml - $66.00              
 
  Fennel                                                                        Kukui Nut
    25ml - $13.00                                                            50ml - $16.00
    50ml - $25.00
  100ml - $47.45

  Frankincense                                                              Macadamia

    10ml - $22.25                                                            50ml - $7.50
    25ml - $46.15                                                          100ml - $12.50
    50ml - $83.70                                                          500ml - $40.00

  Geranium                                                                    Olive

    25ml - $17.50                                                          100ml - $6.00
    50ml - $32.50                                                                   
  100ml - $63.50

  Ginger                                                                          Palm Kernel

    10ml - $14.00                                                            100ml - $9.50
    25ml - $25.00                                                            200ml - $16.50
    50ml - $44.50                                                            500ml - $29.00
  100ml - $81.50

  Grapefruit                                                                    Pumpkin Seed

    10ml - $9.00                                                               100ml - $11.50
    25ml - $16.50                                                             200ml - $18.50.
    50ml - $28.00                                                             500ml - $31.00

  Jasmin (10% in Jojoba oil)                                           Rosehip

    10ml - $13.00                                                               10ml - $7.50
    25ml - $26.00                                                               50ml - $15.95
    50ml - $47.00                                                             100ml - $28.00
  100ml - $82.00                                                             200ml - $41.00

  Juniper                                                                          Shea

    10ml - $13.00                                                               50ml - $9.50
    25ml - $27.50                                                             100ml - $17.00
    50ml - $52.10                                                             200ml - $30.50
  100ml - $85.90                                                             500ml - $44.00

  Lavender Mont Blanc                                                    Walnut

    10ml - $13.00                                                               50ml - $8.95
    25ml - $25.20                                                             100ml - $14.95
    50ml - $45.80                                                             200ml - $24.00
  100ml - $80.90                                                             500ml - $31.00
  200ml - $149.00

  Lavender Spike                                                            Wheatgerm

    25ml - $16.00                                                               50ml - $5.95
    50ml - $29.00                                                             100ml - $9.50
  100ml - $55.00                                                             200ml - $15.00
  200ml - $105.00                                                           500ml - $24.00

  Lemon

    25ml - $9.20
    50ml - $17.00
  100ml - $32.00

  Lemongrass

    25ml - $9.20
    50ml - $17.00
  100ml - $32.00

  Lime

    25ml - $12.00
    50ml - $22.00
  100ml - $38.00

  Mandarin

    25ml - $15.00
    50ml - $28.00
  100ml - $49.95

  Marjoram

    10ml - $15.00
    25ml - $28.00
    50ml - $48.00

  Myrrh

    10ml - $37.00
    25ml - $66.00

  Neem

    10ml - $8.50
    25ml - $15.90

  Neroli (3% in Jojoba)

    10ml - $65.00

  Nutmeg

    25ml - $16.00
    50ml - $28.00

  Orange

    25ml - $6.20
    50ml - $10.20
  100ml - $18.00

  Orange Flower/Neroli (3%) 

    25ml - $15.00
    50ml - $27.00
  100ml - $48.00

  Palmarosa

    10ml - $15.50
    25ml - $27.00

  Patchouli

    10ml - $13.00
    25ml - $26.00
    50ml - $47.00
  100ml - $82.00

  Pennyroyal

    10ml - $16.00
    25ml - $33.95
    50ml - $63.70
  100ml - $117.90

  Peppermint

    25ml - $13.00
    50ml - $23.50
  100ml - $39.00
  200ml - $68.00

  Pine

    25ml - $12.45
    50ml - $21.00
  100ml - $30.50
  200ml - $55.00

  Rose (Tea Rose 3% in Jojoba)

    25ml - $21.00
    50ml - $38.00
  100ml - $68.00

  Rose Geranium

    10ml - $14.95
    25ml - $24.50

  Rosemary

    25ml - $8.20
    50ml - $14.00
  100ml - $26.00
  200ml - $50.00

  Sage

    10ml - $16.90
    25ml - $35.35
    50ml - $64.15

  Sandalwood

    10ml - $27.00
    25ml - $65.00
    50ml - $125.00

  Spearmint

    25ml - $8.95
    50ml - $16.15
  100ml - $30.20

  St Johns' wort

    25ml - $8.10
    50ml - $15.15
  100ml - $28.20

  Tea Tree

    25ml - $11.00
    50ml - $20.00
  100ml - $38.00
  200ml - $72.00
  500ml - $148.00

  Thyme

    25ml - $11.00
    50ml - $20.00
  100ml - $38.00

  Valerian

    10ml - $23.95

  Vitamin E

    25ml - $15.00
    50ml - $27.00
  100ml - $48.00

  Wintergreen 

    25ml - $8.10
    50ml - $15.15
  100ml - $28.20
  200ml - $48.00
  500ml - $104.00

  Ylang Ylang

    10ml - $15.00
    25ml - $31.00
    50ml - $52.00
  100ml - $92.00